REGULAMIN

1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości około 30 % ceny za pobyt. Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od rezerwacji wstępnej (telefonicznej lub mailowej). Dokonanie rezerwacji (wpłacenie zadatku) jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Zadatek nie jest zwrotny. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Stanisława Michalak „Klara”
Nr konta: 64116022020000000315275745
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko

2. Resztę należności za zamówiony pobyt oraz opłatę klimatyczną należy uregulować gotówką bądź przelewem w dniu przyjazdu.
3. Przy rezerwacji kwatery uprzejmie prosimy o informację dotyczącą wystawienia faktury
4. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu domków/pokojów/apartamentów/przyczep. Zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu.
5. W przypadku skrócenia pobytu przez Wynajmującego kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
6. Doba hotelowa zaczyna się o 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o 10:00 w dniu wyjazdu.
7. Przekazanie obiektu i zdanie kluczy odbywa się w obecności personelu ośrodka.
8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
9. W przypadku uwag do sprzętu i wyposażenia kwater prosimy zgłaszać właścicielom ośrodka.
10. Na terenie ośrodka obowiązuje segregacja śmieci.
11. Potrzebę wstawienia łóżeczka dziecięcego lub dostawki hotelowej prosimy zgłaszać podczas rezerwacji.
12. Na terenie ośrodka zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy oraz właściciel ma obowiązek sprzątania po swoim zwierzęciu.
13. Za zwierzęta na terenie ośrodka odpowiada jego właściciel.
14. Zakazuje się pozostawiania zwierząt bez opieki właściciela w pomieszczeniach i na terenie ośrodka.
15. Zabrania się palenia tytoniu oraz świeczek w pomieszczeniach.
16. Zabrania się smażenia ryb w domkach/apartamentach/przyczepach.
17. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu.
18. Zabrania się używania jakichkolwiek przyrządów lub sprzętu zasilanych energią elektryczną bądź gazową niebędących wyposażeniem obiektu np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
19. Przebywanie osób trzecich spoza ośrodka w i na terenie obiektu po godz. 22:00 jest zabronione.
20. Ośrodek nie odpowiada za uszkodzone mienie tj: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w obiekcie.
21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności, które mogą być spowodowane przez niezależnych dostawców np. czasowym brakiem wody, prądu.
22. Dzieci mogą korzystać z palcu zabaw tylko pod nadzorem osób dorosłych.
23. Z infrastruktury ośrodka mogą korzystać tylko zameldowani goście.
24. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.
25. Wynajmujący zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku w wynajmowanym przez niego miejscu tj. segregacji i wyniesienia śmieci, odmrożenia i umycia lodówki oraz umycia wszystkich przyborów kuchennych.
26. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 – 6:00. W przypadku jej nie przestrzegania właściciel ma prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.
27. Jeżeli wynajmujący nie zgłosi się w umówionym dniu i nie ureguluje należności, rezerwację uznaje się za niebyłą.